Lejebetingelser

Leje

Ved modtagelse af fremsendt Reservation betales 25% af lejeprisen + ydelser inkl. depositum og ekspeditionsgebyr inden 5 dage. Kontroller venligst at oplysningerne i tilbud/lejebeviset svarer til Deres bestilling. Det resterende beløb forfalder til betaling senest 60 dage før lejemålets begyndelse. Ved bestilling mindre end 60 dage før lejemålets begyndelse, forfalder det samlede beløb til betaling inden 5 dage. Udlejningsbureauet kan opkræve et depositum på 600, - kr. som sikkerhed for, at boligen efterlades rengjort, uskadt og forbrug af el, telefon og evt. vand er betalt inden afrejsen. Depositumet på dkr. 600,00 tilbagesendes senest 30 dage efter hjemrejse, såfremt vi har fået Deres bank/girooplysninger samt når lejebetingelserne er overholdt. I tilfælde hvor vi ikke kender Deres bank/girooplysninger, fratrækkes et checkgebyr på dkr. 50,-, inden depositumet tilbagesendes.

Lejebebetingelser

Feriehuse / Ferielejligheder / Hotelværelser

 1. Lejeaftalen angår den i lejebeviset anførte bolig med alt, hvad dertil hører, således som det er beskrevet. Udvælgelsen og beskrivelsen af ferieboligerne er foretaget af udlejningsbureauet efter bedste evne og på grundlag af besigtigelser, dog med ansvarsfrihed for udlejningsbureauet, såfremt der i mellemtiden er indtrådt ændringer heraf.
 2. Rengøringen i feriehuse og lejligheder er hvis ikke andet nævnt i reservationen obligatorisk og vil blive opkrævet ved nøgleafhentning. Det lejede skal afleveres i samme stand som ved ankomsten.
 3. Lejeren skal senest 10 dage før ankomst advisere ejer/udlejningsbureau om forventet ankomst til ferieboligen.
 4. Ferieboligen må kun benyttes af det antal personer, den er bestilt til. Antallet af personer må under ingen omstændigheder overstige sengeantallet (bortvisning er mulig).
 5. Lejeren er ansvarlig for normalt tilsyn med det lejede, både løst og fast inventar og er erstatningspligtig overfor ejer for skade på dette
 6. Husdyr må ikke medtages uden ejers tilladelse.
 7. Indgået lejemål med indgået afbestillingsforsikring kan ikke opsiges senere end 60 dage før ankomstdato. Ved opsigelse indtil 60 dage før ankomstdato beregnes et afbestillingsgebyr på 30% af lejebeløbet, dog min. dkr. 1000,00. Indbetalt forsikringspræmie refunderes ikke. Ved eventuel senere afbestilling forfalder totallejen. Ombooking til andet lejemål indtil 2 måneder før lejemålets begyndelse er mulig, der beregnes et ombookingsgebyr på min. DKK. 200,00.
  Lejemål uden afbestillingsforsikring kan ikke opsiges/refunderes.
  Borntours forbeholder sig ret til at opkræve ekstra ekspeditionsgebyr ved ændring af færgereservationer og -ruter.
 8. Udlejeren/udlejningsbureauet er ikke ansvarlig for kontraktbrud fra ejers side.
 9. De angivne priser er opgivet med forbehold for pris- og kursændringer samt for fejlberegninger og trykfejl. Alle oplysninger er givet efter bedste overbevisning, og udlejningsbureauet er uden juridisk ansvar herfor. Uden for højsæson kan der forekomme forskellige former for istandsættelse, reparation med dertil hørende støj. Udendørs svømme bassiner vil normalt være i drift fra ca. uge 26 til uge 36.
 10. Udlejeren/udlejningsbureauet er kun at betragte som mellemled mellem ejer/lejer og er ikke økonomisk ansvarlig for uoverensstemmelser parterne imellem.
 11. Ved leje af feriehus/-lejlighed skal sengelinned, håndklæder og viskestykker medbringes.
 12. Lejemålet gælder for det angivne tidsrum. Lejemålet går fra ankomstdag kl. 15.00 til afrejsedag kl. 10.00 (hvis ikke andet er gældende for udlejningsenheden) se venligst på lejebevis.
 13. Lejeren frigøres ikke for betaling, selv om han pga. force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer, radioaktivt nedfald og lignende) bliver forhindret i at udøve sin brugsret.
 14. Reklamationer skal meddeles pr. telefon - pr. brev - eller personligt på udlejningsbureauet - inden 24 timer efter ankomsten til boligen - eller efter den indtrådte grund til klage.
 15. Retsstridigheder skal indbringes for retten i Rønne, Bornholm.

BornTours

Hvem er Borntours?

Borntours Feriehusudlejning er det lille lokale, familie ejede feriehus bureau der nu igennem de sidste 20 år har stået for god service, lokal kendskab og stor flexibilitet - både overfor områdets feriegæster men så sandelig også overfor husejerne!

Mere feriehus - bare billigere

Når du lejer et feriehus hos Borntours feriehusudlejning, lejer du direkte hos det lokale udlejningsbureau i området.

Hvorfor udleje dit feriehus?

Som husejer hos Borntours Feriehusudlejning er du ikke blot "et nummer" i et kartotek - vi sætter stor vægt på personligt kendskab til alle vore husejere; at være sparringspartner, og gerne hjælpe med tips og gode ideer til en endnu bedre indtjening på dit feriehus!

Kontakt os

Borntours
Brinkevej 7
3770 Allinge
Tlf: +45 31607015

Email: info@borntours.dk